Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Το γραφείο μας

Πελατολόγιο
Δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω και Συμβουλίω Επικρατείας

Πελατολόγιο

Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα από έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο, εκτεινόμενο σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αλλά και στη λοιπή Βόρεια Ελλάδα. Στη θεματική του πελατολογίου μας εντάσσεται μία ευρεία ποικιλία νομικών υποθέσεων από όλο το φάσμα των δικηγορικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εκτός Ελλάδος συνήθες πελατολόγιο των γραφείων μας βρίσκεται στη Γερμανία και λοιπές γερμανόφωνες χώρες, τις μεγάλες βαλκανικές πρωτεύουσες και την Κωνσταντινούπολη. Συχνές επαγγελματικές συνεργασίες με το ευρύτερο πελατολόγιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου προέρχεται από τον εν γένει ιδιωτικό χώρο καθώς και κάθε είδους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρήσεις και εταιρίες.

Σε σειρά νομικών προσώπων παρέχουμε υπηρεσίες ως νομικοί σύμβουλοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται μεγάλες και μικρές ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρίες, εισαγωγικές - εξαγωγικές επιχειρήσεις, κλινικές, ιατρικά κέντρα, ξενοδοχεία, επενδυτές ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών και επενδυτές σε φωτοβολταϊκά και αιολικά παρκα. Στα πλαίσια ενασχόλησης μας με ζητήματα σχέσεων πολίτη- καταναλωτή με το κράτος εξειδικευόμαστε σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε μαζικές οργανώσεις καθώς και μεμονωμένους εργαζόμενους του εν γένει δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Στρατού και της Αστυνομίας. Στο πελατολόγιο μας ανήκουν και πρόσωπα, που ασχολήθηκαν ή ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Δικηγόρος

Καλέστε για άμεση νομική κάλυψη

6977446865