Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο
Α. Γ Ε Ν Ι Κ Α

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το συγγραφικό έργο του Ιωάννη Παπαγιάννη αποτελείται από τη διδακτορική διατριβή, μία μονογραφία, τρεις κωδικοποιήσεις νομοθετημάτων, μία γερμανόγλωσση επιμέλεια συλλογικής επιστημονικής έκδοσης, είκοσι δημοσιευμένα άρθρα, εκ των οποίων ένα άρθρο - εισήγηση σε Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, έξι σε γερμανικά νομικά περιοδικά και γερμανικό τιμητικό τόμο Καθηγητή, ένα σε γαλλικό νομικό περιοδικό, μία βιβλιοπαρουσίαση, μία μετάφραση νομικής μελέτης από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα, ευρείς και συνοπτικότερους σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων σε διάφορα ελληνικά νομικά περιοδικά. Επίκειται έκδοση μελέτης για το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.

01
 • Μύνστερ- Αμβούργο-Λονδίνο, σελ. I- XIV και 1 - 226

Der faktische Aktienkonzern (Dissertation)

«Ο εν τοις πράγμασι κατά μετοχές όμιλος επιχειρήσεων» - διδακτορική διατριβή), Lit-Verlag (εκδοτικός οίκος Λιτ), Μύνστερ- Αμβούργο-Λονδίνο, σελ. I- XIV και 1 - 226

Περισσότερα02
 • Μύνστερ 1993, σελ. 197 - 206

Jurisprudenz und Wirtschaftsrecht im antiken Griechenland, FS Großfeld zum 60. Geburtstag

«Νομική επιστήμη και οικονομικό δίκαιο στην αρχαία Ελλάδα», στον επετειακό τόμο του Westfälische Wilhelms Universität Münster προς τιμή των εξηκοστών γενεθλίων του Καθηγητή Prof. Dr. Bernhard Großfeld, LL.M. Yale

Περισσότερα03
 • Αρμενόπουλος - Επιστημονική Επετηρίδα 14 (1993), σελ. 157 - 166

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο γερμανικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο

Περισσότερα04
 • Περιοδικό για την εν συνόλω ασφαλιστική επιστήμη 1/2 1994, σελ. 53 - 75

Das Privatversicherungsrecht in Griechenland, (Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft-ZVersWiss)

«Το ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο στην Ελλάδα»

Περισσότερα05
 • Αρμενόπουλος 6/1994, σελ. 650 - 658

Το εμπόριο πολιτιστικών αγαθών στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερα06
 • Αρμενόπουλος 12\1994, σελ. 1448 - 1454

H ανώνυμη εταιρία σε πορεία κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης

Περισσότερα07
 • Κριτική Επιθεώρηση νομικής θεωρίας και πράξης (ΚριτΕ) 2/1994, σελ. 129 - 167

Το έννομο καθεστώς των κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών

Περισσότερα08
 • 3. Auflage, Verlag Otto Schmidt, 1994, σελ. Ι- XIX + 1 - 182

Επεξεργασία νέας έκδοσης: Großfeld, Unternehmens-und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht

«Αποτίμηση επιχειρήσεων και μεριδίων στο εταιρικό δίκαιο»

Περισσότερα09
 • Eπισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ) 1995, σελ. 226 - 231

Βιβλιοπαρουσίαση: Großfeld, Internationales Gesellschaftsrecht, («Διεθνές εταιρικό δίκαιο») 1993

Περισσότερα10
 • Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 1/1995, σελ. 243 - 249

Παρατηρήσεις στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5785/1993 (Προσωρινή θέση τράπεζας υπό επιτροπεία)

Περισσότερα11
 • Εκδόσεις Σάκκουλα- Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. Ι- ΧVIII και 1 - 373

Κώδικας Εμπορικών Εταιριών

Περισσότερα12
 • Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR) 159 5/1995, σελ. 529 - 549 (κοινή δημοσίευση με Professor Dr. B. Großfeld)

Levin Goldschmidt. Ζur Geschichte des modernen Handelsrechts

«Λέβιν Γκόλντσμιτ. Περί της ιστορίας του σύγχρονου εμπορικού δικαίου»

Περισσότερα13
 • DIKE International 2/1995, σελ. 313 - 328

Der aktienrechtliche Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen-eine kritische Darstellung

«Η έκθεση στο γερμανικό νόμο περί ανωνύμων εταιριών για τις σχέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων-Μία κριτική παρουσίαση»

Περισσότερα14
 • Αρμενόπουλος - Επιστημονική Επετηρίδα 16 (1995), σελ. 65 - 76

Η θεμελίωση και ανάπτυξη του σύγχρονου εμπορικού δικαίου ως αυτόνομου κλάδου δικαίου μέσα από το βίο και το έργο του Levin Goldschmidt

Περισσότερα15
 • Die Aktiengesellschaft (AG) 2/1996, σελ. 71 - 83

Die Aktiengesellschaft im griechischen Recht

«Η ανώνυμη εταιρία στο ελληνικό δίκαιο»

Περισσότερα16
 • Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη, τόμ. 1, 1996, σελ. 343 - 362

Μετάφραση από τα γερμανικά: Großfeld, Γεωγραφία, γλώσσα και δίκαιο

Περισσότερα17
 • Αρμενόπουλος 2/1996, σελ. 269 - 275

Ο νέος γερμανικός νόμος για τις μικρές ανώνυμες εταιρίες ή πώς ο νομοθέτης υιοθετεί με συνέπεια τα συμπεράσματα της νομικής θεωρίας και πράξης

Περισσότερα18
 • Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ) Β/1996, σελ. 305 - 31

Χρηματοδοτημένη πώληση με πιστωτική κάρτα. Με αφορμή την απόφαση 82/1994 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα19
 • Αρμενόπουλος 6/1996, σελ. 678 - 687

Το δίκαιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες παγκόσμια οξυμένου ανταγωνισμού

Περισσότερα20
 • Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1996, σελ. 301 - 324

Η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Αθήνα 5- 7 Οκτωβρίου 1995

Περισσότερα21
 • Αρμενόπουλος - Επιστημονική Επετηρίδα (17) 1996, σελ. 85 - 98

Aπό το ελληνικό στο ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο

Περισσότερα22
 • Εκδόσεις Σάκκουλα- Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. Ι- ΧΧΧVΙΙΙ και 1 - 872

Δίκαιο ανωνύμων Εταιριών. Ερμηνεία κατ’ άρθρο κ.ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιριών

Περισσότερα23
 • Αντ. Ν. Σάκκουλας- Beck- Verlag, Αθήνα- Μόναχο, 1997, σελ. 1 - 490

Griechisches Wirtschafts- und Unternehmensrecht (επιμέλεια έκδοσης)

«Ελληνικό Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων» - προλογίζει ο Καθηγητής Dr. B. Großfeld, LL.M. (Yale)

Περισσότερα24
 • Revue internationale de droit comparé (R.I.D.C.) 1/1998, σελ. 93 - 108

La droit hellénique des opérations d’ initiés (με Δημ. Καλογερά)

«Το ελληνικό δίκαιο των δραστηριοτήτων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών»

Περισσότερα25
 • Αρμενόπουλος 12/1998, σελ. 1458 - 1465

Η μεταφορά της έδρας νομικού προσώπου στο διεθνές ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο (με Δημ. Καλογερά)

Περισσότερα26
 • Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft (ZVglRWiss) 2/1999, σελ. 175 - 202

Grundlagen und Entwicklungen des modernen griechischen Handelsrechts

«Βασικές αρχές και εξελίξεις του σύγχρονου ελληνικού εμπορικού δικαίου»

Περισσότερα27
 • Αρμενόπουλος 11/1999, σελ. 1512 - 1516

Η σύγχρονη προβληματική των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο ελληνικό δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών

Περισσότερα28
 • Εκδόσεις Σάκκουλα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 1 - 972

Χρηματιστηριακός Κώδικας, τόμος Ι

Περισσότερα29
 • Αρμενόπουλος 1/2000, σελ. 14 - 24

Οι έννομες σχέσεις εταίρων και εταιρίας στην ομόρρυθμη εταιρία

Περισσότερα30
 • Eκδόσεις Σάκκουλα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. Ι- ΧΙΙ και 1 - 288

Χρηματιστηριακός Κώδικας, τόμος ΙΙ

Περισσότερα31
 • Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ) 3/ 2008, σελ. 903- 913

Κήρυξη της ακυρότητας ανώνυμης εταιρείας κατ' άρθρο 4α κ.ν. 2190/ 1920 και μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/ 2007

Περισσότερα32
 • Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2008, σελ 1607- 1609

Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σχόλια με αφορμή την απόφαση ΑΠ 564/ 2007

Περισσότερα33
 • Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ) 1/ 2009, σελ 55- 64

Εθνικό και κοινοτικό σήμα. Νομολογιακές τάσεις και εξελίξεις. Με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ C- 48/ 05, Opel vs. Autec

Περισσότερα34
 • Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 2/ 2009, σελ. 451- 466

Έννομο πλαίσιο και είδη του θεσμού της αντασφάλισης ιδίως υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου δικαίου στο σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο

Περισσότερα35
 • Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 1/ 2010, σελ. 12- 19

Η διαδικασία συνδιαλλαγής στο σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο ιδίως υπό το πρίσμα των επίκαιρων νομολογιακών εξελίξεων

Περισσότερα36
 • Επίκαιρα ζητήματα με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1241/ 2008, επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού Χρηματιστηριακού Δικαίου 1/ 2010, σελ. 37- 53

Εξαιρέσεις και άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ιδίως στην περίπτωση κατάσχεσης της τραπεζικής κατάθεσης εις χείρας τράπεζας ως τρίτης.

Περισσότερα37
 • Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη 2009, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ), σελ. 349- 352

Βιβλιοπαρουσίαση: Θωμά Γ. Χατζηγάγιου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο

Περισσότερα38
 • Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2010, σελ. 1595- 1601

Άσκηση αξιώσεων ανώνυμης εταιρείας κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου και τρίτων προσώπων, μη μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 22β κ.ν. 2190/ 1920 και μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/ 2007

Περισσότερα39
 • Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρείων (άρθρα 1- 15Β), επιμέλεια Β. Δ. Τουντόπουλου, Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών 1/2011 , σελ. 135- 136.

Βιβλιοπαρουσίαση: Λ. Ν. Γεωργακόπουλου

Περισσότερα40
 • Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 10/ 2011, σελ. 634- 640.

Έννομο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ζητήματα ευθύνης εταίρων και διαχειριστών στο σύγχρονο δίκαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

Περισσότερα41
 • Έκταση προστασίας σήματος προϊόντος που χρησιμοποιείται σε συγκριτική διαφήμιση, Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού, Χρηματιστηριακού δικαίου 2/2011, σελ. 37- 53

Δίκαιο σημάτων

ΠερισσότεραΔικηγόρος

Καλέστε για άμεση νομική κάλυψη

6977446865