Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Το γραφείο μας

Επιστημονική δράση
Δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω και Συμβουλίω Επικρατείας

Επαγγελματική εμπειρία:

Εγγεγραμμένος από 8.4.1993 στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ) ως Δικηγόρος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Προαγωγή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης από 10.1.2000.
Προαγωγή στον Άρειο Πάγο από 15.1.2004
Μέλος και του Δικηγορικού Συλλόγου Μονάχου από το 2015
Εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος εμπορικών εταιριών

Επιστημονικές δραστηριότητες:

Από 2 Ιανουαρίου 1991 έως και 30 Νοεμβρίου 1993, έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Institut für Internationales Wirtschaftsrecht (Ινστιτούτο Δικαίου Διεθνούς Οικονομίας) στο Westfälische Wilhelms Universität Münster.

Υπεύθυνος επικαιροποίησης 3ης έκδοσης του βιβλίου του Καθηγητή Dr. Bernhard Großfeld, LL.M. Yale, «Unternehmens-und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht» («Αποτίμηση επιχειρήσεων και μεριδίων στο εταιρικό δίκαιο»), Εκδόσεις Otto Schmidt, Κολωνία, 1994, σελ. Ι- ΧΙΧ + 1- 182.

Εισήγηση στο πέμπτο (5ο) Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 1995 από τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων» με τη συνεργασία της «Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου», με θέμα συνεδρίου «Το σχέδιο του Εμπορικού Κώδικα» - Δημοσίευση έγγραφης εισήγησης με θέμα «Η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου» στον τόμο του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εμπορικού Δικαίου, Αθήνα 1995, σελ. 301-324.

Εισήγηση στη διημερίδα που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου σε συνεργασία με τη «Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου» και το «Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλλασας και του Ναυτικού Δικαίου», στις 7 Ιουνίου 1996 με θέμα «Έκδοση πιστωτικής κάρτας και παροχή εγγυήσεως υπέρ του κομιστή» στα πλαίσια της θεματικής «Δίκαιο τραπεζικών συναλλαγών» (δικαιολογ. υπ' αριθ. 18). Με αφορμή την ανωτέρω εισήγηση δημοσιεύθηκε αντίστοιχη μελέτη στο νομικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου».

Υπεύθυνος έκδοσης επιστημονικής μελέτης με τίτλο «Griechisches Wirtschafts-und Unternehmensrecht», («Ελληνικό Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων»), με πρόλογο του Καθηγητή Dr. B. Großfeld, LL.M. Yale, κοινή έκδοση Α. Σάκκουλας και γερμανικός εκδοτικός Οίκος Beck-Verlag, Αθήνα-Μόναχο, 1997, σελ. 1-490.

Πρόσκληση για διδασκαλία στα πλαίσια του μαθήματος «Θέματα Εμπορικού Δικαίου» του κύκλου: «Μετατροπές Επιχειρήσεων» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 4. 12. 1997.

25.02.1998, Σύμβαση έργου με Επιτροπή Ερευνών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών και εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, αφομοίωσης και αξιολόγησης».

Διαλέξεις μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάθημα «Θέματα Εμπορικού Δικαίου» κατά το α' χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1997- 1998 και κατά το α' χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1998-1999.

Διδασκαλία στην ενότητα «Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών» στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών, από Φεβρουάριο έως Ιούνιο 1998.

Από Ιανουάριο 1999 έως και Φεβρουάριο 2002, τακτικός επιστημονικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρμενόπουλος» σε θέματα Εμπορικού Δικαίου, με αντικείμενο συνεργασίας την έρευνα στη νομολογία και το σχολιασμό δεκάδων δημοσιευόμενων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα Εμπορικού Δικαίου. Επιστημονικός συντάκτης στα κάτωθι επιστημονικά περιοδικά: Αρμενόπουλος, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης, Die Aktiengesellschaft (AG-Η ανώνυμη εταιρία), DIKE International (Δίκη-Διεθνής), Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR-Περιοδικό για το εν συνόλω εμπορικό και οικονομικό δίκαιο), Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (ZversWiss- Περιοδικό για την εν συνόλω ασφαλιστική επιστήμη), Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft (ZvglRWiss-Περιοδικό για τη συγκριτική νομική επιστήμη), Revue Internationale de Droit Comparé (R.I.D.C.-Διεθνής Επιθεώρηση Συγκριτικού Δικαίου)

Απευθείας εκλογή στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιούνιος 2009.

Δικηγόρος

Καλέστε για άμεση νομική κάλυψη

6977446865