Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670
δικηγόροι θεσσαλονίκη

Το γραφείο μας

Βιογραφικό
Δικηγόροι Θεσσαλονίκη
Δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω και Συμβουλίω Επικρατείας

Δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Prof. Dr. Ιωάννης Μ. Παπαγιάννης, LL.M. & Συνεργάτες

Ο Γιάννης Μεν. Παπαγιάννης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι πατέρας τριών παιδιών και κατάγεται από τη Βέροια. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Münster, όπου διετέλεσε έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Institut für Internationales Wirtschaftsrecht. Διεξήγαγε ερευνητικές μελέτες σε σειρά γερμανικών Πανεπιστημίων καθώς και των Βρυξελλών και του Λονδίνου. Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών (Dr. iur.) του Πανεπιστημίου Münster με έπαινο και κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της διδακτορικής διατριβής από το Πανεπιστήμιο. Συνεργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα και δίδαξε μαθήματα Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εξελέγη απευθείας Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Ως νομικός σύμβουλος πληθώρας επιχειρήσεων και εταιριών παρέχει νομικές υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδος, ιδίως σε γερμανόφωνες και γειτονικές της Ελλάδος χώρες. Συνέγραψε δεκάδες επιστημονικά βιβλία και μελέτες, ενδεικτικά, «Der faktische Aktienkonzern (Ο εν τοις πράγμασι κατά μετοχές όμιλος επιχειρήσεων)», «Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών. Ερμηνεία κατ’ άρθρο κ.ν. 2190/ 1920 περί ΑΕ», «Griechisches Wirtschafts- und Unternehmensrecht (Ελληνικό Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων. Εκδ.)» , «Κώδικας Εμπορικών Εταιριών», «Το έννομο καθεστώς των κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών», «Χρηματιστηριακός Κώδικας», «Die Aktiengesellschaft im griechischen Recht (Η ανώνυμη εταιρία στο ελληνικό δίκαιο)», «Η επιχείρηση ως αντικείμενο Δικαίου», «Das Privatversicherungsrecht in Griechenland (Το ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο στην Ελλάδα)», «Η μεταφορά της έδρας νομικού προσώπου στο διεθνές και ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο», «Η διαδικασία συνδιαλλαγής στο σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο» κ.ά. Έργα του δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά της Ελλάδος και της αλλοδαπής με διεθνή και παγκόσμια εμβέλεια.

Δικηγόροι Θεσσαλονίκη
Δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω και Συμβουλίω Επικρατείας

Επαγγελματική εμπειρία:

Συνεργαζόμαστε με δεκάδες γραφεία νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γερμανόφωνες χώρες όπως και στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Μονάχου από το 2015

Εγγεγραμμένος από 8.4.1993 στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ) ως Δικηγόρος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Προαγωγή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης από 10.1.2000.

Προαγωγή στον Άρειο Πάγο από 15.1.200430 έτη Νομικές Επιστήμες

Σπουδές

Δικηγόροι Θεσσαλονίκη
- Ιούνιος 2009 :

Αναγόρευση σε Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το Εμπορικό Δίκαιο.

8 Ιουνίου 1993:

Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών - Doktor der Rechte (Dr. iur.)

Westfälische Wilhelms Universität Münster με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Der faktische Aktienkonzern» («Ο εν τοις πράγμασι κατά μετοχές όμιλος επιχειρήσεων»), δημοσιευμένη το έτος 1993, στις Εκδόσεις Lit-Verlag, Münster- Hamburg- London, (σελίδες Ι- ΧΙV + 1- 226).

19 Ιουνίου 1992:

Magister Legum (LL. M.)

Westfälische Wilhelms Universität Münster με θέμα μεταπτυχιακής εργασίας «Der Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Aktiengesetz» («Η έκθεση στο νόμο περί ανωνύμων εταιριών για τις σχέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων»).

7 Νοεμβρίου 1990:

Πτυχίο Τμήματος Νομικής

Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δικηγόροι Θεσσαλονίκη

Καλέστε μας για άμεση νομική κάλυψη

6977446865